Lista szkół - Powiat kaliski


Wybierz gminę:
szkoły gmina Blizanów
szkoły gmina Brzeziny
szkoły gmina Ceków-Kolonia
szkoły gmina Godziesze Wielkie
szkoły gmina Koźminek
szkoły gmina Lisków
szkoły gmina Mycielin
szkoły gmina Opatówek
szkoły gmina Stawiszyn
szkoły gmina Szczytniki
szkoły gmina Żelazków

Technikum Uzupełniające
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Technikum Uzupełniające ``Szkoleniowiec`` w Godzieszach Wielkich
Kordeckiego 10
62-872 Godziesze Wielkie
telefon: 0627611949
Technikum Uzupełniające Lider w Goliszewie
Goliszew 17
62-817 Goliszew
telefon: 0627691013
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koźminku
SZKOLNA 1
62-840 Koźminek
telefon: 0627638404
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Twórców liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Parkowa 1
62-860 Opatówek
telefon:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
9
62-831 Kościelec
telefon: 0627613160
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
3
62-860 Chełmce
telefon: 0627612724
Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Russowie
Russów 6
62-817 Russów
telefon: 0627692160
Zespół Szkół im.S.Mikołajczyka
Parkowa 1
62-860 Opatówek
telefon: 0627618540
Zespół Szkół Nr 1
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich
Kordeckiego 8
62-872 Godziesze Wielkie
telefon: 0627611083
Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich
Kordeckiego 10
62-872 Godziesze Wielkie
telefon: 0627611949
Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie
Leśna 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634042
Zespół Szkół w Brzezinach
Wrocławska 17
62-874 Brzeziny
telefon: 0627698101
Zespół Szkół w Dębem
Dębe 34a
62-817 Dębe
telefon: 0627693094
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym
Janków Pierwszy 78
62-814 Janków Drugi
telefon: 0627511116
Zespół Szkół w Kamieniu
Kamień 25
62-834 Kamień
telefon: 0627631475
Zespół Szkół w Machwaczu
27
62-865 Marchwacz-Kolonia
telefon: 0627625025
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE
PIOTRÓW 65
62-814 Piotrów
telefon: 0627695191
Zespół Szkół w Radliczycach
RADLICZYCE 72
62-865 Radliczyce
telefon: 0627627134
Zespół Szkół w Rajsku
Rajsko 4
62-860 Rajsko
telefon: 0627618563
Zespół Szkół w Stawiszynie
Szkolna 8
62-820 Stawiszyn
telefon: 0627528032
Zespół Szkół w Szczytnikach
Popów 54
62-865 Szczytniki
telefon: 0627625002
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
87
62-860 Tłokinia Wielka
telefon: 0627614312
Zespół Szkół w Woli Droszewskiej
Wola Droszewska 45
62-872 Wola Droszewska
telefon: 0627610515
Zespół Szkół w Zbiersku
Zbiersk Cukrownia 144
62-830 Zbiersk
telefon: 0627520520
Zespół Szkółw Blizanowie
Blizanów 56
62-814 Blizanów
telefon: 0627511090

1 2 3 4